Svimmelhet

Svimmelhet kan være en skremmende følelse og kan sette deg midlertidig ute av stand til å utføre de enkleste oppgaver. Blandt hodepine og ryggsmerte er svimmelhet en av de vanligste årsaker vi oppsøker lege.

Typer svimmelhet

Selv om den vanlige definisjonen på svimmelhet er en følelse av desorientering i rommet beskriver ofte begrepet svimmelhet forskjellige følelser. Det er viktig for pasienten å skille mellom de forskjellige følelsene av svimmelhet.

En form for svimmelhet kan komme av at du føler deg lett i hodet og holder på å besvime. Andre ganger er det et balanseproblem og følelsen oppstår når du skal stå eller gå. Vertigo er medisinsk forskjellig fra de øvrige ørhetsfølelsene. Vertigo oppleves som om du selv eller omgivelsene dine beveger på seg.

Vertigo

Vertigo er en falsk opplevelse av bevegelse og oppstår når gale signaler sendes til hjernen fra sansene. Vertigo forårsakes vanligvis av et problem inne i øret, men kan også ha sammenheng med synsproblemer.

Symptomer på vertigo

Et anfall av vertigo kan vare fra minutter til flere dager, og noen ganger mye lengre. Det kan være vanskelig å utføre dagligdagse gjøremål og ofte vanskelig å holde balansen.

Noen av symptomene kan være:

 • Følelse av at alt rundt deg beveger på seg
 • Dårlig balanse
 • Kvalme og oppkast
 • Ørhet
 • Vanskelighet for å gå og stå på rett måte
 • Vondt i ørene og tåkete syn

Behandling

Toralf Thomassen ved Din Helse Bjølsen er ekspert på svimmelhet og har i flere år jobbet med vestibulære sykdommer og generelle balanseproblemer. Toralf er kiropraktor og fysioterapeut med fokus på balanse. Han samarbeider også med øNH-lege på Røa Medisinske senter og Ahus.

Ved utredning av svimmelhet har balansefysioterapeuten en viktig rolle. Pasientens balansefunksjon blir grundig vurdert og testet. Ved Din Helse Bjølsen blir også rygg- og nakkefunksjonen nøye testet.

På balansesenteret ved Din Helse Bjølsen/kiropraktor-oslo har det i flere år jobbet med vestibulære sykdommer og generelle balanse/svimmelhetsproblemer.

På klinikken behandles/etterbehandles pasienter med:

 • Vertigo
 • BPPV (krystallsyken)
 • Vestibulær nevritt
 • Orthostatisk svimmelhet
 • Migrenerelatert vertigo
 • Fobisk postural vertigo
 • Meniere
 • Labyrintitt
 • Lillehjerneinfarkt
 • Bevegelsessyke
 • Landgangssyndrom
 • Bilateral vestibulopati

Vi har en øre-nese-hals lege tilknyttet klinikken for pasienter som ikke har fått noen utredning. Sammen skal vi gjøre alt vi kan for å få deg-i balanse.

Ved bruk av vår metode kan vi:

 • Lindre sypmtomer i akuttfasen
 • Forkorte sykdomsforløpet
 • Forebygge utviklingen av kronisk svimmelhet
 • Generelt bedre pasientens balanse

Vi anbefaler alle pasienter å lese mer om svimmelhetsdiagnostikk og behandling på nettsiden www.balanselaboratoriet.no. Dette er Norges nasjonale kompetansesenter for vestibulære sykdommer.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.

Les mer om