Unyansert debattinnlegg i Dagens Medisin

En gruppe leger og forskere har skrevet et innlegg i tidsskriftet Dagens medisin med tittel "Manipulasjonsbehandling av nakkeledd hos barn". Norsk Kiropraktorforening ønsker å nyansere debatten.

Legene, anført av Kåre Danielsen, setter søkelyset på begrepet KISS i debattinnlegget i Dagens Medisin. Her følger Norsk Kiropraktorforenings svar på innlegget, som også er publisert i debattforumet til Dagens Medisin.

Det er en viktig problemstilling forfatterne av artikkelen "Manipulasjonsbehandling av nakkeledd hos barn" tar opp, og det er en debatt som fagmiljøet er opptatt av. Behandling av øvre nakkeledd hos barn har vært praktisert av kiropraktorer så lenge det har vært kiropraktorer i Norge. Jeg er imidlertid enige med forfatterne når de mener å kunne observere et økt omfang av denne behandlingstilnærmingen de siste årene. Dette har klar sammenheng med, som forfatterne åpenbart er klar over, at den tyske legen dr. Biederman har kurset norske manuellterapeuter og kiropraktorer, og at flere autoriserte helsepersonellgrupper er blitt mer oppmerksomme på begrepet KISS-KIDD.

i har forståelse for at det reises kritikk rundt begrepet KISS-KIDD, da det ikke eksisterer god nok dokumentasjon på hva dette innebærer. Likeledes er det mangelfull evidens for at det eksisterer en årsakssammenheng mellom de to tilstandene. Denne behandlingstilnærmingen har utviklet seg gjennom mangfoldige års erfaring og observasjoner i klinikk. I mangel av god evidens er det den kliniske erfaringen man må lene seg til. Når det er sagt er norske kiropraktorer meget klar over dette forholdet og har god kompetanse på området. Det vil i praksis si en ydmyk og forsiktig tilnærming til problemstillingene. Tett og god kontakt med foreldre slik at dramatisering av uskyldige eller nærmest normale tilstander unngås.

Forfatterne av artikkelen tar grundig feil når man gir inntrykk av behandlingsformen medfører en helserisiko for barnet. Kiropraktorbehandling av små barn består av lette berøringer og trykk. At dette kan medføre stressede barn eller pustestopp er helt feilaktig. Det er vår erfaring at barna trives og har det bra i våre hender. Gjennom Norsk Kiropraktorforenings 75 år lange historie har vi ikke sett noen rapport som beskriver den type bivirkninger som forfatterne her referer til. Nakkebehandling hos kiropraktor er trygt.

Vi trenger mer dokumentasjon på dette feltet, og vi er i så måte glad for den hansken forfatterne her har kastet. Den må plukkes opp, og det må forskes mer på dette området.

Kiropraktor øystein Ogre, Leder i Norsk Kiropraktorforening

Les mer om