Svenske myndigheter vil kontrollere egne utdanninger

Den svenske kiropraktorutdanningen er for faglig svak til å bli anerkjent av de internasjonale kiropraktororganisasjonene. Utdanningen er også slaktet av svenske myndigheter, noe også naprapatutdanningen er.

"Benytt deg av kiropraktorforeningens godkjente kiropraktorer - sier vår egen kiropraktor/fysioterapeut Toralf Thomassen i en kommentar- Da er du sikret faglig kyndig hjelp. Kiropraktisk behandling er fullstendig trygg hos en av våre medlemmer, men ikke hos naprpapater og kiropraktorer uten vår faglige kvalifikasjon"

Svenskutdannede kiropraktorer skulle i utgangspunktet ikke fått offentlig godkjenning (autorisasjon) i Norge, men en felles-nordisk særordning åpner likevel for at denne gruppen blir autorisert helsepersonell. Denne ordningen har alle de tre lands kiropraktorforeninger protestert i mot, med begrunnelsen i at undervisningen er av dårlig faglig standard på Skandinaviska Kiropraktor Högskolan i Stockholm. Nå vil svenske myndigheter gripe fatt i problemet ved å kvalitetsgranske institusjonen.

– Det er ikke akseptabelt at en utdanning som gir autorisasjon ikke kvalitetsgranskes regelmessig, sier högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg i en pressemelding.

I Norge er ikke naprapater autorisert helsepersonell, og de har dermed ikke de samme rettigheter og plikter som blant annet kiropraktorer, fysioterapeuter og leger. Likevel dukker det stadig opp flere naprapater her til lands. Disse er i all hovedsak utdannet i Sverige. Da naprapatutdnningen sist gang ble gransket av Högskoleverket, i 2004, ble også den slaktet. Högskoleverkets konkluderte med at hverken naprapat- eller kiropraktorutdannigen oppfyller kravene til en høyskoleutdanning.

Det er ikke mulig å utdanne seg til kiropraktor i Norge per i dag, selv om Stortinget har vedtatt at en slik utdanning bør eksistere.

I Norge er det 410 offentlige godkjente kiropraktorer, og de ser til sammen rundt 1,5 millioner rygger i året. Kiropraktoren kan sykemelde sine pasienter, henvise videre til spesialisthelsetjeneste og fysioterapi og pasientene får direkte refusjon uten legehenvisning ved besøk hos kiropraktoren.

Les mer om de svenske utdanningene på Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Les mer om