Manipulasjon av ryggen kan påvirke immunforsvaret

En nylig publisert studie viser at manipulasjon med kavitasjon (leddlyd) kan påvirke en del av vårt immunforsvar.

Forskerne ønsket å se nærmere på hvilken effekt manipulasjon av ryggen hadde på Interleukin-2. Dette er et molekyl som er helt essensielt når kroppen vår blir utsatt for infeksjoner. Interleukin-2 setter i gang immunprosesser, og sørger for at kroppen kan skille mellom egne og fremmede bakterier.

Metode

74 subjekter ble tilfeldig fordelt i 3 grupper. 1) Manipulasjon uten leddlyd, 2) Manipulasjon med leddlyd og 3) kontrollgruppe kun med blodprøver.

Resultat

Resultatene viste at manipulasjon med leddlyd førte til en signifikant økning av interleukin-2 -indusert immunoglobulin G og immunoglobulin M. Denne gruppen hadde også en signifikant økning av immunoglobulin G syntese 20 minutter etter behandling. 2 timer etter behandling viste immunoglobin M syntesen også en signifikant økning, sammenlignet med kontrollgruppen. Derimot var det ingen nevneverdig forskjell blant gruppene når det gjelder B eller T lymfocytter.

Konklusjon

Forskerne konkluderer med at manipulasjon av ryggen kan ha en effekt på syntesen av antistoffer, grunnet økning av interleukin-2. Med andre ord har studien vist at det muligens er en sammenheng mellom manipulasjon og et mer effektivt immunforsvar.

Det er riktignok grunn til å tro at det er behov for større studier, og forskere og klinikere må vurdere hvordan denne kunnskapen skal anvendes i praksis.

Kilde

Julita A Teodorczyk-Injeyan , Marion McGregor , Richard Ruegg and H Stephen Injeyan (2010). Interleukin-2 -regulated in vitro antibody production following a single spinal manipulative treatment in normal subjects. Chiropractic & Osteopathy 2010, 18:26

Les mer om