Kiropraktikk og brystsmerter i NRK Puls

Brystsmerter vil være ett av temaene i NRK Puls mandag 30. november. Kiropraktor Mette Jensen Stockendahl ble ferdig med sin doktorgradsavhandling 20. november, nettopp på dette temaet. Denne studien vil bli behørig belyst under sendingen.

Undersøkelsen er en del av et randomisert kontrollert studie (RCT), og ble foretatt ved Odense Universitetssykehus. 420 pasienter med akutte brystsmerter ble registrert i løpet av 3 måneder. Alle med mistanke om hjerteinfarkt.

Tallene fra tidligere studier har variert, men de fleste studier viser at rundt halvparten av brystsmertepasientene har "ufarlige" årsaker. Muskler og ledd samt psykiske årsaker utgjør mange av disse årsakene. Muskler og ledd står for 20-40% av tilfellene.

Pasientene med brystsmerter fra muskler og ledd fikk tilbud om å inngå i en RCT, der de etter loddtrekning fikk tilbud om enten kiropraktisk behandling eller "self management".

Stockendahl har samarbeidet med blant annet kiropraktor og lege Henrik Wulff Christensen om undersøkelsen. Han gjorde sin doktorgradsavhandling i 2005, og temaet den gangen var også kiropraktikk og brystsmerter. Han fant at manipulasjon av brystsmerter fra rygg og nakke har en dokumentert effekt, men studien hans var ikke en RCT undersøkelse.

Pasienter med brystsmerter utgjør 5-8% av alle akutte innleggelser i en medisinsk avdeling viser en norsk studie. I flere land er dette den vanligste årsaken til innleggelser etter mageproblemer.

Brystsmerter rammer altså et svært stort antall pasienter hvert år. Selv om smerter fra muskler og ledd er ufarlige, er symptomene fortsatt skarpe, intense og skremmende. Mange er fremdeles engstelige og redde, selv om de har vært gjennom en grundig legeundersøkelse. Stockendahl forteller at pasienter med uspesifikke brystsmerter har nedsatt arbeidsevne, sosial funksjon, daglig aktivitets nivå, og større grad av angst og depresjon. De står for mange henvendelser til helsevesenet. Kiropraktorer kan hjelpe med en relevant diagnose og effektiv behandling. Ikke bare vil det hjelpe det enkelte individ, men det har også en stor samfunnsøkonomisk konsekvens.

Kiropraktorene Mette Jensen Stockendahl og Henrik Wulff Christensen jobber begge ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) http://www.nikkb.dk/

Mandag 30. november vil vi kunne se en reportasje om brystsmerter, der man blant annet møter en pasient som ble henvist til kiropraktor av sin fastlege. Kiropraktor øistein H. Haagensen fikk pasienten bra med en gang. I studio vil kiropraktor Martin Due kommentere reportasjen og fortelle videre om behandling og oppfølging av pasienter med brystsmerter fra muskler og ledd.

Les mer om