Kan PC-arbeid føre til smerter i muskler og ledd?

I dagens PC-samfunn opplever mange at de er plaget med smerter i nakke, skulder og armer på grunn av statisk jobbing foran datamaskinen. Men hva sier forskningen? En ny norsk litteraturgjennomgang har gått gjennom den viktigste forskningen på området, og konklusjonen er ikke så krystallklar som forventet.

De norske forskerne gikk gjennom 22 internasjonale studier, og av disse studiene var det dessverre relativt få av god kvalitet.

Nakke

Det er noe dokumentasjon på at nakkesmerter (Tension-Neck syndrome) kan være relatert til tid brukt foran PC generelt, og bruk av datamus. I tillegg ser de at bruk av håndleddstøtte samt nøytral posisjon av nakke og underarm reduserer risikoen for smerter i nakken.

Skulder

4 timer om dagen med bruk av datamus og tastatur øker risikoen for skuldersmerter, viser et studie. Armstøtte viser ingen effekt mot skuldersmerter. Gjentagende like bevegelser og fast tastaturhøyde er også risikofaktorer for plager i skulderen. Studiene er av dårlig kvalitet.

Albue

Foreløpig er det ingen studier som kan dokumentere en sammenheng mellom databruk og betennelser i albuen. Det er verdt å merke seg at bare en studie hadde konkluderende resultater, og generelt var studiene av dårlig kvalitet.

Underarm

Det eksisterer noe dokumentasjon på at bruk av datamus kan føre til smerter i underarmen. Dette gjelder derimot ikke for generell PC-jobbing og bruk av tastatur.

Håndledd

Studier peker i retning av at både bruk av datamus og tastatur øker risikoen for senebetennelse i håndleddet. Det er også indikasjoner på at håndleddstøtte for datamus, lavt tastatur og vertikal mus reduserer risikoen for håndleddssmerter. Derimot er det større risiko for håndleddsmerte ved bruk av håndleddstøtte for tastatur i noen tilfeller. Ulnar deviasjon (sidebøy av håndleddet mot lillefinger) øker også risikoen for betennelse i håndleddet. Dokumentasjon for at carpal tunnel syndrom er relatert til PC-jobbing er for svak for øyeblikket.

Lenke til tabell over sammenheng mellom PC og muskelskjelettlidelser, samt kvalitet på evidens.

Ingen sikker konklusjon

Som nevnt ovenfor er det noen enkeltstudier som peker i retning av at PC-arbeid kan være relatert til smerter i muskler- og ledd. Likevel konkluderer litteraturgjennomgangen med at det er relativt lite dokumentasjon for en sterk sammenheng mellom dataarbeid generelt og diagnostiserbare muskel- og skjelettsykdommer i nakke, skulder og arm.

- Det er viktig å understreke at sammenhengen mellom dataarbeid og muskel- og skjelettplager generelt ikke er vurdert, men vitenskapelige litteraturgjennomganger som fokuserer på selvrapporterte plager i nakke, skulder og arm viser samme tendens, sier Morten Wærsted, overlege ved STAMI, til stami.no.

Hva opplever pasientene?

Kiropraktorer møter pasienter daglig som forteller at smertene kommer fra PC-arbeid. De vanligste plagene er nakkesmerter, smerter mellom skulderbladene, stive skuldre, betennelser i albuen eller smerter i underarm og håndledd. Forskning av høy kvalitet viser at kiropraktisk behandling av disse områdene er trygt og effektivt (uavhengig av om det er PC-arbeid eller andre årsaker).

- Selv om det er for svak dokumentasjon på sammenhengen mellom PC-arbeid og smerter i muskler og ledd, har de aller fleste opplevd det motsatte i praksis. Det er naturlig å kjenne seg stiv og øm i muskler og ledd etter timevis foran PC'en, sier leder i Norsk Kiropraktorforening, øystein Ogre.

- Det at det foreløpig ikke er dokumentert en klar sammenheng mellom PC-arbeid og smerter i muskler og ledd, er ikke et bevis for at det ikke er en sammenheng. Det betyr bare at vi må fortsette å forske. Arbeidet som STAMI har gjort er svært bra, og oppfordrer til mer forskning av høy kvalitet for å se nærmere på denne sammenhengen, fortsetter Ogre.

Kilde:

Morten Wærsted , Therese N Hanvold and Kaj Bo Veiersted. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2010, 11:79

Les mer om