Frykt fører til vondt i ryggen

Det er ikke bare tunge løft og dårlige stillinger som er avgjørende for om man får smerter i ryggen. Også angst for smerte kan utløse problemet – i hvert fall hvis man ikke har hatt vondt i ryggen tidligere, ifølge dansk undersøkelse.

2677 nyutdannede hjelpepleiere ble spurt om man kan slippe ryggsmerter ved å unngå fysiske aktiviteter og belastninger. Hvilken holdning hjelpepleierne hadde til dette spørsmålet viste seg å være avgjørende for om de senere faktisk fikk vondt i ryggen selv.

Deltakerne noterte hvor enige eller uenige de var i påstander som «Fysisk aktivitet kan kanskje skade ryggen min» og «Fysisk aktivitet forverrer smertene». På bakgrunn av svarene ble de delt inn i to grupper: De som fryktet smerter ved fysisk aktivitet, og de som ikke var særlig redde for smerter ved fysisk aktivitet.

Et år senere ble de samme personene spurt om de hadde opplevd korsryggsmerter i løpet av det siste året. De fylte også ut et skjema for å bestemme hvor mye belastning de utsatte kroppen for.

Det viste seg at arbeidsbelastningen ikke hadde noen innflytelse på risikoen for at kvinnene uten tidligere smerter opplevde dem senere. Det vil si at man hadde like stor sjanse for å få korsryggsmerter, uavhengig av om man hadde høy, middels eller lav fysisk belastning på jobben. Til gjengjeld var det en klar sammenheng mellom hvem som hadde smertene, og hvem som tidligere hadde vært redde for å få dem ved fysisk aktivitet, skriver forskning.no.

Les mer

Frykt gir ryggsmerter - forskning.no 21. oktober 2009

Jette Nygaard Jensen, Karen Albertsen, Vilhelm Borg and Kirsten Nabe-Nielsen: The predictive effect of fear-avoidance belief on low back pain among newly qualified health care worker with and without previous low back pain: a prospective cohort study – BMC Musculoskeletal Disorders

Les mer om