Doktorgrad på glucosamin

Denne gangen har vi snakket med Philip Wilkens. Han er ansatt ved Oslo Universitetssykehus, og tar doktorgraden sin om effekten av glukosamin sulfat på korsryggsmerter.

Hva er det?

Glukosamin sulfat har vært et omtalt kosttilskudd i mange år nå, og utvinnes fra skalldyr.

Glukosamin forekommer naturlig i leddbrusken hos mennesker og dyr. Kroppen tar opp glukosamin i magen, og 10% går inn i blodbanen. Virkningsmekanismen for tilført glukosamin er enda ikke ikke helt klarlagt, men glukosamin har en rolle som byggesten i dannelsen av glukosaminoglykaner og glukoproteiner i leddbrusken. Når man inntar glukosamin sulfat er opptaket til leddbrusken liten, selv om noen studier konkluderer med at det kan ha en forebyggende effekt på artroseutvikling.

Observasjoner kan tyde på at glukosamin har en immunmodulerende effekt som kan tenkes å påvirke betennelsesaktiviteten ved artrose.

Glukosamin utvinnes fra kitin i skalldyr eller fremstilles syntetisk. I Norge finner du kun preparater fra skalldyr.

Hvor får man tak i det?

I de fleste land i Europa kan man kjøpe dette tilskuddet i helsekostbutikker, men i Norge er det reseptbelagt. Produktet ble fjernet fra helsekostbutikkene i 1994 da Legemiddelverket så at det hadde en dokumentert effekt. Det ble godkjent som legemiddel i 2003./p>

Hva er dokumentert?

Noen studier viser at glukosamin kan ha en smertelindrende og forebyggende effekt mot artrose. Blant annet har man fulgt pasienter med kneleddsartrose over 3 år. Der så de at de som hadde tatt tilskuddet hadde en mindre reduksjon av brusken enn placebo gruppen.

En Cochrane-rapport gikk gjennom 20 randomiserte kontrollerte studier. 16 var sammenlignet med placebo og 4 med NSAIDs. Personer med artrose i alle ledd utenom kjeveleddet ble tatt med. Konklusjon: Ingen forskjell mellom glukosamin og placebo verken på smerte, funksjon eller leddstivhet. Rapporten sier likevel at resultatene ikke er entydige, og oppfordrer til mer forskning på effekten av glukosamin.

GAIT er en av de større studiene som har vurdert effekten av glukosamin ved kneartrose. Studien gikk over 24 uker og det viste seg at subjektene fikk 20 % eller mer reduksjon av smerte. 1583 pasienter var med. De konkluderte til slutt med at hverken glukosamin eller kondroitinsulfat alene eller i kombinasjon reduserte WOMAC smerteskår i totalpopulasjonen. Derimot så de at kombinasjonen av disse to medikamentene kan ha effekt hos dem som har moderate til sterke knesmerter.

Indikasjoner

På bakgrunn av den foreløpige dokumentasjon, anbefaler Statens Legemiddelverk følgende: Ved mild til moderat artrose i knær og hofter kan man ta glucosamin sulfat for å redusere smerter og dempe betennelse. Det har best effekt etter 2-3 uker. Dersom man ikke kjenner noen effekt etter 6 uker, bør man avslutte.

Glucosamin sulfat er således et alternativ til paracetamol. Det anbefales også som et alternativ til NSAIDs. NSAIDs har samme, eller noe bedre effekt, men langt flere alvorlige bivirkninger.

Kontraindikasjoner.

Det har vist seg at glukosamin sulfat kan ha en effekt på glukosemetabolismen hos diabetikere. Det har tidligere vært mistanke om at det kan før

Les mer om